Rejestracja placówki do udziału w akcji "Dzieci Uczą Rodziców"

Ogólnopolska akcja "Dzieci Uczą Rodziców"

Adresaci: przedszkola oraz klasy 1-3 szkół podstawowych

Cele: wsparcie procesu edukacji dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, zachęcenie rodziców do zwiększenia ilości czasu poświęcanego na wspólną naukę z dziećmi, dostarczenie nauczycielom darmowych materiałów edukacyjnych

Edycja: 5 (rok szkolny 2023/2024)

Organizator akcji

cropped-LOGO.png

Organizatorem ogólnopolskiej akcji edukacyjnej “Dzieci Uczą Rodziców” jest Fundacja Dzieci Uczą Rodziców. Akcja “Dzieci Uczą Rodziców” została zainicjowana przez Centrum Rozwoju Lokalnego.  Pierwsze cztery edycje akcji były realizowane przez CRL. Kierując się dobrem akcji została powołana do życia Fundacja, której celem jest rozwój akcji “Dzieci Uczą Rodziców”.

Dlaczego warto zgłosić placówkę do udziału w akcji?

 • Zgłaszając placówkę otrzymujesz dostęp do 10 tematycznych lekcji (prezentacje multimedialne, karty pracy, konspekty), z których możesz korzystać w trakcie trwania akcji i po jej zakończeniu.
 • Po realizacji każdej lekcji placówka otrzymuje możliwość pobrania w wersji elektronicznej podziękowania za realizację lekcji.
 • Po realizacji ostatniej lekcji w roku szkolnym 2023/2024 otrzymasz możliwość pobrania certyfikatów (dla placówki, koordynatora i nauczycieli realizujących lekcje) za udział w piątej edycji akcji “Dzieci Uczą Rodziców”.
 • Twoja placówka będzie uczestniczyć w inicjatywie, w której każdego roku uczestniczą tysiące placówek z całej Polski.
 • Będziesz korzystać z materiałów edukacyjnych, które są bardzo pozytywnie odbierane przez nauczycieli, rodziców i dzieci.
 • Otrzymasz możliwość prezentacji Twojej placówki wśród wszystkich uczestników akcji.
 • Otrzymasz dostęp do zupełnie nowej, nowoczesnej i bogatej w funkcjonalności strony akcji “Dzieci Uczą Rodziców”. (Strona zacznie funkcjonować w listopadzie 2022)
 • Otrzymasz możliwość przesyłania własnych treści do zamieszczenia na stronie internetowej akcji.
 • Twoja placówka będzie mogła uczestniczyć konkursach edukacyjnych organizowanych przez Fundację Dzieci Uczą Rodziców.
  …. i wiele więcej!

Zasady udziału w akcji

Zgłoś placówkę w 4 krokach!

Zapoznaj się z regulaminem akcji "Dzieci Uczą Rodziców" i wypełnij formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny poniżej.

Ważne! Formularz zgłoszeniowy wypełnia Dyrekcja placówki lub nauczyciel w imieniu lub za zgodą Dyrekcji. Osoba zgłaszająca placówkę otrzymuje status "koordynatora akcji w placówce".

Po weryfikacji formularza zgłoszeniowego otrzymasz na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie otrzymania statusu "Uczestnika" akcji "Dzieci Uczą Rodziców". W mailu otrzymasz również link umożliwiający utworzenie konta uczestnika akcji na stronie dzieciuczarodzicow.pl

Utwórz konto uczestnika akcji na stronie dzieciuczarodzicow.pl. Na koncie uczestnika będą dostępne wszystkie najważniejsze informacje o przebiegu akcji, a także materiały edukacyjne do przeprowadzenia tematycznych lekcji.

Ważne! Konto na stronie może utworzyć każdy nauczyciel zainteresowany realizacją lekcji, którego placówka otrzymała status uczestnika akcji "Dzieci Uczą Rodziców".

Każdego miesiąca na koncie uczestnika akcji będą pojawiać się materiały do przeprowadzenia tematycznej lekcji przewidzianej na dany miesiąc. Materiały należy pobrać, a następnie we wskazanym terminie zrealizować lekcję edukacyjną.

Ważne! W uzasadnionych przypadkach (np. inne wydarzenia w placówce) istnieje możliwość realizacji lekcji w innym terminie niż ten, który jest przewidziany jako termin realizacji lekcji.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w piątej edycji akcji "Dzieci Uczą Rodziców"

Uwaga! Powyższy formularz służy nam tylko do celów statystycznych.

Aby oficjalnie dołączyć do akcji, potrzebne jest wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://dzieciuczarodzicow.pl/rejestracja/