Rejestracja na platformie dzieciuczarodzicow.pl

Na platformie akcji “Dzieci Uczą Rodziców” konto użytkownika może utworzyć każdy nauczyciel realizujący lekcje w ramach akcji. 

Ważne! By móc utworzyć konto warunkiem obligatoryjnym jest zgłoszenie placówki do udziału w piątej edycji akcji “Dzieci Uczą Rodziców”. Zgłoszenia placówki dokonuje dyrekcja lub nauczyciel działający za zgodą dyrekcji. Zgłoszenie placówki odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekcji “Rejestracja placówki do udziału w akcji”.

 

 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Placówkę do udziału w akcji może zgłosić dyrekcja lub nauczyciel zgłaszający placówkę za zgodą lub w imieniu dyrekcji. 

Osoba zgłaszająca placówkę automatycznie otrzymuje status koordynatora akcji w placówce. 

Konto na stronie może utworzyć każdy nauczyciel, który będzie realizował lekcje w ramach akcji “Dzieci Uczą Rodziców”.

Ważne! Z każdej placówki tylko jedna osoba (koordynator) wypełnia formularz zgłaszający placówkę, dostępny na kontach użytkownika. Nauczyciele realizujący lekcje w ramach akcji wypełniają osobny formularz “Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli”

Konto użytkownika pełni kilka funkcji: 

  • jest potrzebne do rejestracji placówki do udziału w akcji
  • na koncie użytkownika będą zamieszczane materiały edukacyjne do przeprowadzenia tematycznych lekcji
  • na koncie użytkownika będą zamieszczone wszystkie najważniejsze informacje o akcji (harmonogram wszystkich tematów, najważniejsze komunikaty, aktualności)

Nazwą użytkownika może być dowolne słowo lub kombinacja liter i cyfr.  Nazwa użytkownika jest potrzebna tylko do logowania na stronie.

Ważne! W systemie może być tylko jeden użytkownik o danej nazwie.

Jeśli po wpisaniu wybranej przez siebie nazwy użytkownika pojawia się błąd, to oznacza, że dana nazwa użytkownika jest już zajęta. 

Tworzenie konta uczestnika akcji "Dzieci Uczą Rodziców"