Fundacja Dzieci Uczą Rodziców jest organizacją pozarządową, powołaną do prowadzenia działań o charakterze edukacyjnym, których głównymi odbiorcami są dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Wśród celów, którym przyświeca funkcjonowanie Fundacji są m.in.: promocja bezpieczeństwa, kreowanie postaw proekologicznych, podtrzymywanie tradycji narodowej, działania w obszarze kultury i sztuki, działania w zakresie sportu i kultury fizycznej oraz promocja wolontariatu. Fundacja realizuje swoje cele poprzez inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi organizacji. 

Głównym działaniem Fundacji jest ogólnopolska akcja edukacyjna “Dzieci Uczą Rodziców”, której piąta edycja będzie realizowana w roku szkolnym 2023/2024. 

Cele szczegółowe organizacji zostały zapisane w statucie Fundacji Dzieci Uczą Rodziców.