Wykaz projektów i zadań publicznych realizowanych przez Fundację Dzieci Uczą Rodziców

„Ekologia bez barier” to projekt realizowany przez Fundację Dzieci Uczą Rodziców, który skierowany jest do dziewcząt przebywających w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWEFIO.

W okresie od 5.07.2023 do 31.12.2023 dwadzieścia wychowanek ZPISDN w Zawierciu weźmie udział w warsztatach ekologicznych, których zakres obejmować będzie: sortowanie odpadów i recykling, ekologie w kosmetyce, ekologie w odzieży, zdrowe odżywianie, ekologiczny wypoczynek. W ramach zajęć Wychowanki odwiedzą także agroturystykę, gdzie poznają tajniki produkcji spożywczych wyrobów ekologicznych. Aby rozpowszechniać idee ekologicznego i zdrowego życia, dziewczęta zdobytą podczas realizacji projektu wiedzę przekażą wśród przedszkolaków i dzieci w szkołach podstawowych. Wiedza ta przekazana zostanie w postaci występu teatralnego na temat ekologii, który zostanie przygotowany w ramach niniejszego przedsięwzięcia.
Ponadto w ramach projektu zostanie wydana broszura pn. „Do bycia eko mi niedaleko”, która zawierać będzie porady w zakresie eko zakupów, wyboru ekologicznych produktów, segregacji odpadów itp.
Dzięki powyższym działaniom zostanie osiągnięty cel projektu tj. podniesienie świadomości ekologicznej 20 wychowanek ZKISDN w Zawierciu poprzez edukację ekologiczną.

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWEFIO.

Wartość projektu: 87 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 87 000,00 PLN

Dokumenty wymagane do uczestnictwa w projekcie:

„Eko Rozrusznik” to projekt realizowany przez Fundację Dzieci Uczą Rodziców (FDUR) w okresie od sierpnia 2023 do stycznia 2024 roku.

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska i wyższego poziomu efektywności energetycznej.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie modernizacja budynku (siedziby FDUR) poprzez montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła, a także wymianę drzwi zewnętrznych oraz garażowych. W ramach projektu zatrudnienie otrzyma także jedna osoba.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Wysokość dofinansowania: 169 873,68 PLN.