Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym (klasy 1-3) do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Jakubowe Święto. Kultura Beskidu”, którego celem jest promocja i upowszechnienie wiedzy o Jakubowym Święcie oraz tradycji i kulturze Beskidu Śląskiego.

Konkurs „Jakubowe Święto. Kultura Beskidu” jest realizowany w ramach zadania publicznego pn.: „Jakubowe święto – tradycja współczesności” oraz finansowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego.

By zgłosić się do udziału w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny poniżej, a następnie przygotować i w terminie przesłać pracę konkursową.

Organizatorem Konkursu jest Miasto Szczyrk.

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej prezentującej elementy związane z Jakubowym Świętem oraz kulturą Beskidu.

Przygotowaną pracę konkursową należy dostarczyć do Organizatora konkursu:
a) drogą mailową (dobrej jakości zdjęcie lub skan pracy) jako załącznik na adres jakuboweswieto@wspierajmarzenia.pl (w tytule maila należy wpisać „Jakubowe Święto. Kultura Beskidu”)

  • w treści maila należy podać adres e-mail zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym
  • zdjęcie lub skan pracy musi być przesłane jako załącznik do wiadomości (dozwolone formaty: JPEG, PNG, PDF)
  • po przesłaniu pracy konkursowej w wiadomości zwrotnej będą przesyłane potwierdzenia otrzymania pracy

b) osobiście na adres: Informacja Turystyczna, ul. Beskidzka 41 43-370 Szczyrk (w kopercie opisanej „Jakubowe Święto. Kultura Beskidu” wraz z adresem e-mail podanym w formularzu zgłoszeniowym).

Termin przesyłania prac konkursowych: 21 listopada 2023 r. – 04 grudnia 2023 r.

Nagrody dla laureatów konkursu

Dla laureatów konkursu plastycznego przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym: rower, tablet, robot edukacyjny, hulajnogi, gry planszowe, zestawy LEGO.

W każdej kategorii wiekowej zostaną wybrane po 3 prace, których autorzy zostaną laureatami konkursu.

Dodatkowo najaktywniejsze placówki (szkoły i przedszkola, z których zostanie nadesłana największa liczba prac) zostaną nagrodzone kolorowankami edukacyjnymi. 

Projekt finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.