Zapraszamy przedszkola oraz klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w międzynarodowym projekcie edukacyjnym “Poznaj swojego sąsiada”.  W ramach projektu przewidziano realizację tematycznej lekcji, na podstawie materiałów udostępnionych przez Centrum Rozwoju Lokalnego. Dla uczestników projektu przewidziano również konkurs plastyczny, w którym do wygrania są kolorowanki edukacyjne.  Udział w projekcie jest darmowy!

Ważne! “Poznaj swojego sąsiada” jest kontynuacją projektu zainaugurowanego na przełomie kwietnia i maja 2023r. 

Projekt został wydłużony do dnia 15 grudnia 2023r.

Konkurs plastyczny “Pocztówka z mojego miasta” został wydłużony do dnia 31 października 2023 roku.

Placówki, które zrealizowały lekcję przed wakacjami, nie muszą realizować lekcji po raz drugi.  Podsumowanie projektu będzie miało miejsce na przełomie listopada i grudnia.

“Poznaj swojego sąsiada” to zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Forum Polsko – Czeskie 2023, realizowane w ramach akcji edukacyjnej „Dzieci Uczą Rodziców”, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych.

Projekt “Poznaj swojego sąsiada” ma na celu edukację międzypaństwową dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3) oraz zapoznanie dzieci z kulturą, tradycją, zwyczajami Polski i Czech poprzez przeprowadzenie multimedialnej lekcji edukacyjnej z zakresu edukacji międzynarodowej, którą uczestnicy projektu pobiorą ze strony.

Dokumenty do pobrania

Lekcja obejmuje następujące zagadnienia, takie jak dziedzictwo kulturowe Polski i Czech, symbole narodowe obu krajów, wybitni obywatele obu krajów, zwyczaje obu krajów, podobieństwa i różnice  kulturowe obu krajów oraz kultowi bohaterowie bajek obu krajów.

W ramach projektu zostanie zorganizowany konkurs plastyczny “Pocztówka z mojego miasta”, w ramach którego zostanie wyłonionych 50 placówek, które to placówki zostaną nagrodzone kolorowankami edukacyjnymi “Poznaj swojego sąsiada”. 

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w regulaminie, który jest dostępny poniżej.

Termin realizacji: maj 2022 – listopad 2023

Adresaci: przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych z Polski i Czech

Planowana liczba tematycznych lekcji: 1

Początek rejestracji do udziału: 5 maja 2023 r.

Zgłoś placówkę do udziału w 4 prostych krokach!​

Wypełnij formularz rejestracyjny dostępny poniżej. Wprowadź wszystkie wymagane informacje w formularzu. Sprawdź poprawność swojego adresu e-mail, na który otrzymasz potwierdzenie rejestracji oraz materiały edukacyjne.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz drogą mailową potwierdzenie rejestracji oraz najważniejsze informacje dotyczące realizacji projektu.

Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania materiałów edukacyjnych. Pobierz materiały, a następnie zrealizuj tematyczną lekcję edukacyjną w wyznaczonym terminie.

Po realizacji lekcji edukacyjnej wypełnij formularz podsumowujący, prześlij zdjęcia z lekcji oraz prace konkursowe (jeśli placówka uczestniczy w konkursie). Formularz podsumowujący będzie dostępny w listopadzie.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie "Poznaj swojego sąsiada"